Kleinschaligheid

Woon- en Zorgvoorziening Villa de Bouwkamp is uitstekend geschikt voor ouderen die moeite hebben om de regie over hun dagelijkse leven te handhaven. 

Door het kleinschalige karakter van de villa zijn wij in staat een ongedwongen en huiselijke sfeer te creëren waarin cliënten zoveel mogelijk de levensstijl en zelfstandigheid kunnen behouden, door middel van een goede woonomgeving, dienstverlening en kwaliteitszorg.

Door het in stand houden van de persoonlijke levensstijl en het bieden van ondersteuning bij de zelfzorg en zelfredzaamheid, kan de cliënt rekenen op een goed verzorgd verblijf.