Dienstverlening

Missie: 

Villa “De Bouwkamp” biedt ondersteuning aan ouderen die is gericht op een optimale kwaliteit van leven met behoud van de eigenheid en zelfstandigheid. Dit wordt bereikt door een samenhangend aanbod van woongelegenheid, zorg en welzijnsvoorzieningen welke passen binnen de levensstijl van de cliënt en waarbij de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie voert.

Visie:

Bij Villa “De Bouwkamp” staat het welbevinden van zowel cliënt als medewerker centraal. Voor ons is het van belang dat de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie voert. Wij kunnen het oorspronkelijke ‘thuis’ niet vervangen, maar de cliënt wel de warmte en geborgenheid ‘zoals thuis’ geven.

Villa “De Bouwkamp” is er voor ouderen die moeite hebben om de regie over hun dagelijkse leven te handhaven. Door het kleinschalige karakter van de villa zijn wij in staat een ongedwongen en huiselijke sfeer te creëren waarin cliënten zoveel mogelijk de levensstijl en zelfstandigheid kunnen behouden.

Ook is de dienstverlening afgestemd op de individuele wensen van de cliënt, waarbij een dienstenpakket op maat wordt gecreëerd, ondersteund door een team van goed opgeleid- en gemotiveerd personeel. Dit doen we vanuit de vier domeinen van verantwoorde zorg: wonen, mentaal welbevinden, lichamelijk welbevinden en participatie.