Zorg

Wonen op Villa De Bouwkamp betekent dat onze cliënten ook beschikken over 24 uurs zorg en begeleiding. De zorg wordt geregeld in een aantal aspecten in samenspraak met de cliënt en wordt vastgelegd in een zorgleefplan. De cliënt kan hierbij zelf aangeven welke zorg en in welke hoeveelheid hij deze wil afnemen.

De verschillende zorgcomponenten kunnen individueel, naar behoefte van de cliënt, worden samengesteld. Villa De Bouwkamp biedt met haar deskundige medewerkers persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishouding voor cliënten met een zorgindicatie.

De zorgkosten worden betaald door het Zorgkantoor vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Dit gebeurt op basis van uw CIZ-zorgindicatie. U betaalt ook een eigen bijdrage. De hoogte daarvan hangt af van uw inkomen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt de eigen bijdrage en voert deze uit. De eigen bijdrage, volgens het lage tarief, is gekoppeld aan het Volledig Pakket Thuis (VPT). Uw eigen bijdrage is in 2024 minimaal € 200,40 per maand en maximaal € 1052,20 per maand.

Individuele extra zorg en begeleiding kunnen op uurtarief worden ingekocht. Villa "De Bouwkamp" is door haar kleinschaligheid niet geschikt voor cliënten met ernstige gedragsproblematiek. 

Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf voor toekomstige medewerkers in de zorg. Voor meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.