Zorg

Wonen op Villa De Bouwkamp betekent dat onze cliënten beschikken over 24 uurs zorg en begeleiding. De zorg wordt geregeld in een aantal aspecten in samenspraak met de cliënt en wordt vastgelegd in een zorgleefplan. De cliënt kan hierbij zelf aangeven welke zorg en in welke hoeveelheid hij deze wil afnemen.

De verschillende zorgcomponenten kunnen individueel, naar behoefte van de cliënt, worden samengesteld.

De kosten van verzorging, individuele begeleiding en verpleging op Villa De Bouwkamp worden gefinancierd vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) op basis van een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Individuele extra zorg en begeleiding kunnen op uurtarief worden ingekocht

Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf voor toekomstige medewerkers in de zorg. Voor meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.