Logo villa de bouwkamp


Doelstelling

Missie

Villa “De Bouwkamp” heeft als missie een goede huisvesting te bieden aan ouderen die hun levensstijl
en zelfstandigheid willen behouden. Dit doel kan optimaal worden bereikt door het aanbieden van 
verschillende dienstverleningen. 
Men heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van voorzieningen zoals de maaltijden, huishoudelijke en 
persoonlijke verzorging, dagactiviteiten, verzorging van het wasgoed en een 24 uur service voor 
onverwachte calamiteiten.
Verder bieden wij persoonlijke dienstverleningen die een individueel karakter hebben. 

Visie

In onze visie willen wij onze cliënten rust, privacy, geborgenheid en zorg geven. Villa "De Bouwkamp" is
uitstekend geschikt voor ouderen die moeite hebben om de regie over hun dagelijkse leven te handhaven.
De kleinschaligheid van de villa geeft kans om zo veel mogelijk de levensstijl en zelfstandigheid te behouden,
door middel van een goede woonomgeving, dienstverlening en kwaliteitszorg. De geboden dienstverlening
is gericht op het ondersteunen bij de zelfzorg en het zelfstandig houden van de cliënt.
 

Door de uitstekende ligging en het kleinschalige karakter van het huis kunnen we een ongedwongen en
huislijke sfeer creëren. Villa “De Bouwkamp” biedt een optimale huisvesting voor ouderen, waar bij
zelfstandigheid van de individuele cliënt zo lang mogelijk wordt behouden.
De geboden dienstverlening is gericht op het ondersteunen bij de zelfzorg en het zelfstandig houden van de cliënt.
Ook is de dienstverlening afgestemd op de individuele wensen van de cliënt, waarbij een dienstenpakket op maat
wordt gecreëerd, ondersteund door een team van goed opgeleid- en gemotiveerd personeel.
Dit doen we vanuit de vier domeinen van verantwoorde zorg: wonen, mentaal welbevinden, lichamelijk welbevinden
en participatie.
 

Zorgfuncties

Villa “De Bouwkamp” heeft zeven  appartementen in een karakteristiek landhuis gedateerd uit 1917.

De doelgroep voor Villa “De Bouwkamp” zijn ouderen die in meer of mindere mate ADL zelfstandig zijn. 
Villa “De Bouwkamp’’ biedt een woonfunctie aan voor langdurig verblijvende cliënten, waarbij het behouden
 van de zelfstandigheid voorop staat. Door het in stand houden van de persoonlijke levensstijl en het
bieden van ondersteuning bij de zelfzorg en zelfredzaamheid, kan de cliënt rekenen op een goed verzorgd verblijf.

Indien men niet meer over enige vorm van zelfstandigheid beschikt, er continue toezicht moet worden gehouden
of als het medisch onverantwoord is, is wonen in Villa “De Bouwkamp” niet meer geschikt voor deze cliënt 

Hiernaast  heeft Villa De Bouwkamp een intensief samenwerkingsverband met de plaatselijke huisartsen, St. RAZ
(Samen werkende partners) met een Specialist Ouderenzorg, psycholoog en Buurtzorg om de zorg
 te continueren.  

Zorgvisie

Ieder mens komt tot recht in een samenspel met zijn omgeving. Dit bepaalt de manier waarop Villa “De Bouwkamp”
wil omgaan met zijn cliënten en diens zorgverlening, hun familie en allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij
dit proces.
Begrippen zijn hierbij respect hebben voor de wijze waarop wij met elkaar omgaan en het waarborgen van de privacy,
rust en geborgenheid van de cliënt. Dit samenspel heeft een natuurlijk evenwicht dat in stand gehouden wordt door
de waardige en respectvolle houding waarop wij omgaan met de cliënt en de keuzemogelijkheid in diens zorgverlening.

Villa “De Bouwkamp” is er op gericht gebruik te maken van de nog bestaande mogelijkheden van de cliënt, of te wel
de zelfstandigheid zolang mogelijk te onderhouden. Sleutelwoorden hierin zijn kleinschaligheid, de behoefte van de
cliënt en het aanbieden van cliëntgerichte zorg zoals een goede woonomgeving met voldoende faciliteiten.

Villa “De Bouwkamp” heeft een open signatuur, waarbij ieder mens als een uniek schepsel wordt beschouwd en ook zo
benaderd en gewaardeerd dient te worden. Iedere cliënt wordt ruimte geboden ongeacht zijn of haar
geloofsovertuiging.

© 1999 - 2019 Villa "De Bouwkamp" - Alle rechten voorbehouden.